1loelblag

niesamowite historie

Żywe i latające

lizawka Kurtki jeździeckie

W otaczającym nas bardzo bogatym świecie biologicznym nie da się pominąć tych stworzeń, które przełamują znane ludzkiemu ciału bariery. Człowiek latać nie potrafi i sam z siebie nigdy podobnej umiejętności nie nabędzie. Potrafią to jednak ptaki, które należą do zwierząt najbardziej podziwianych i najchętniej opisywanych przez naukę.

Ornitologia zaczęła się rozwijać bardzo wcześnie – już w starożytności opisy ptactwa sporządzali Arystoteles oraz Pliniusz. Zapaść nastąpiła w średniowieczu, gdy nauki ścisłe zeszły na dalszy plan. Dopiero w renesansie można zauważyć powrót do tematu i ornitologia rozwinęła (nomen omen) skrzydła.

Dziś jest integralną częścią zoologii i budzi spore zainteresowanie badaczy. Analizują oni biologię ptaków, ale również trasy przelotów, zwyczaje, zachowania społeczne i modele gniazdowania. Dokładna i rzetelna obserwacja jest możliwa między innymi poprzez obrączkowanie, które zaczęto powszechnie stosować od początku XX wieku.

Obrączki ułatwiają kontrolę populacji, kierunków migracji i badanie stanu zdrowia poszczególnych osobników.

sport.historiamedycyny.com.pl