1loelblag

niesamowite historie

Protest wekslowy

adwokat łódź niemieckie prawo pracy wypowiedzenie

Każdy z nas choć raz w życiu miał styczność z terminami prawniczymi. Język ten jest na tyle niezrozumiały, że często czytając przepisy zupełnie nie wiemy, o czym mowa i jakie są tego skutki prawne. Coraz częściej zaglądamy do internetu, aby uzyskać potrzebne informacje i zasięgnąć porady. W ważnych dla nas sytuacjach życiowych nieodzowna jest jednak wizyta w biurze notarialnym.

Warto uprzednio takie biuro sprawdzić i upewnić się, że pracują w nim kompetentni ludzie, albowiem z ich usług korzystamy, aby uniknąć problemów prawnych, a nie ich sobie przysporzyć. Jednym z takich trudnych terminów jest protest wekslowy. To czym jest weksel doskonale wiemy. Stanowi on bardzo wygodną formą zabezpieczenia pożyczek i różnego rodzaju kredytów.

Jest on wykorzystywany do zabezpieczenia wierzytelności oraz ewentualnych roszczeń o naprawienie szkody lub zwrot udzielonego kredytu. Co to oznacza? Nie mniej nie więcej jak to, iż osoba posiadająca prawa do weksla może się domagać od dłużnika zapłaty sumy określonej w dokumencie. W przypadku odmówienia w sposób dość prosty i szybki można dochodzić należności na drodze sądowej oraz egzekucyjnej. Aby weksel miał moc prawną, musi mieć formę pisemną.

Na dokumencie powinny znajdować się między innymi dane osoby, na której rzecz zapłata ma być dokonana. Istnieje również coś takiego jak protest wekslowy i jest on potrzebny właściwie tylko wystawcy, bo to on ponosi koszty protestu, jednak aby dokładnie poznać zasady działania najlepiej będzie udać się z wizytą do notariusza.

Prawnik i radca prawny zaprasza na konsultację