1loelblag

niesamowite historie

Poświadczenie pobytu lub zgonu

niemieckie prawo pracy wypowiedzenie Komornik Paweł Tomczak

Często zdarza się tak, że musimy udać się do odpowiedniego urzędu w sprawie uzyskania poświadczenia zameldowania bądź zgonu, które są nam potrzebne przy załatwianiu różnego rodzaju spraw, choćby majątkowych. Generalnie nie lubimy tego rodzaju wizyt w instytucjach państwowych, bo wiążą się one z kolejkami oraz odległymi terminami. Sytuacja jest stresująca, gdy działamy pod presją czasu, niemniej teraz wygląda to zupełnie inaczej i nie musimy się niczego obawiać. Aby otrzymać poświadczenie o zameldowaniu, należy się udać do wydziału spraw obywatelskich znajdującego się w urzędzie miasta. Do uzyskania takiego zaświadczenia musimy przedłożyć dokument tożsamości. Najlepiej dowód osobisty, na którym widnieje nasz adres zamieszkania, podpis, zdjęcie i numer personalny.

W sytuacji, kiedy chcemy uzyskać poświadczenie dla kogoś, na przykład współmałżonka, koniecznie musimy mieć pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie. Druga opcją jest przedłożenie wniosku o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych wypełnionego w sposób czytelny. Nie może być żadnych skreśleń ani poprawek i musi być on podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie zaświadczenia zameldowania. Urzędy są teraz bardzo dobrze skomputeryzowane i posiadają łatwy dostęp do danych. Jeśli załatwiamy sprawę w urzędzie, poświadczenie zameldowania otrzymujemy od ręki. Drogą pocztową potrwa to siedem dni.

Należy pamiętać, iż jest to usługa odpłatna i w zależności od miasta, w którym się o to ubiegamy opłata może się różne kształtować.

www.ubikbc.pl