1loelblag

niesamowite historie

Gady i płazy w jednym stały domu

https://patatajek.pl/kategorie/29-wytoki-i-napiersniki

Nie jest częste, aby jedna dziedzina zajmowała się badaniem dwóch odrębnych gatunków, ale na gruncie zoologii takie sytuacje się zdarzają. Jest tak w przypadku herpetologii, która bierze pod lupę równocześnie gady, jak i płazy.

Takie połączenie staje się uzasadnione, gdy weźmiemy pod uwagę historię zoologii jako takiej. Otóż do drugiej połowy XVIII wieku nie stosowano rozróżnienia pomiędzy gadami a płazami.

Badano je jako przedstawicieli tego samego gatunku, a kryterium była bardzo zbliżona budowa serca u tych zwierząt. Dopiero z czasem wyodrębniono gromadę gadów.

Mimo tego również dziś pojawiają się tendencję, by dzielić zainteresowania gadami i płazami na dwie różne nauki. Stąd można spotkać się z batrachologią (nauką o płazach) oraz reptililogią (nauką o gadach).

Wśród badaczy nie ma jednak zgodności co do słuszności takiego rozdrobnienia. W oficjalnej definicji zoologii oboma gatunkami zajmuje się herpetologia, choć nie można wykluczyć zmian w tym zakresie.

Jak wiemy, zdarzały się one w przeszłości, więc naukowcy jeszcze nie raz nas zaskoczą.