1loelblag

niesamowite historie

Działalność kancelarii prawnych w zakresie prawa własności intelektualnej

adwokat łódź sprawy karne https://ck-legal.pl/pl/

W zakresie prawa własności intelektualnej kancelarie prawne prowadzą audyty pod kątem know-how przedsiębiorstwa.

Przygotowują także dokumentacje związaną z rejestracją praw własności przemysłowej oraz sporządzają wnioski o rejestrację znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, patentów i innych.

Kancelarie prawne zajmują się także sporządzaniem opinii i umów z zakresu prawa własności intelektualnej, przygotowują regulaminy oraz inne dokumenty związane z prawem własności intelektualnej.

Kancelarie dokonują też komercjalizacji praw własności intelektualnej, przygotowują oraz negocjują umowy: licencji, przeniesienia autorskich praw majątkowych, produkcji i dystrybucji telewizyjnej lub filmowej; agencyjne oraz franczyzowe; sponsorskie, marketingowe.

Kancelarie prawne zajmują się też umowami związanymi z rynkiem IT.

Radcowie prawni i rzecznicy patentowi reprezentują swoich klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego i praw pokrewnych.

zarządca sukcesyjny ceidg