1loelblag

niesamowite historie

Data na wagę złota

notariusze w poznaniu niemieckie prawo pracy wypowiedzenie

Wiemy wszyscy doskonale, jak ważne w pewnych sytuacjach są terminy. Pojęcie terminu urzędowego wielu osobom spędza sen z powiek i zaczynamy się nerwowo zastanawiać, czy aby na pewno udało nam się go dotrzymać. Same urzędy również mogą nie dowierzać nam w tej kwestii, dlatego prawo przewiduje kolejną bardzo ważną czynność notarialną. Otóż notariusz może poświadczyć co do daty okazania konkretnego dokumentu, złożenia na nim podpisu oraz złożenia go w danym miejscu. Takie poświadczenie jest ważne i może być na przykład dowodem w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Generalnie sytuacji, gdy ten rodzaj poświadczenia będzie niezbędny nie ma zbyt wiele, jednakże występują one, stąd prawo przewiduje taką sytuację.

http://www.ckkp.pl/obsluga-prawna-przedsiebiorcow/

Wymagana jest obecność notariusza przy wykonywanej czynności, która ma być przedmiotem poświadczenia i to okoliczność idealna, ale można to też rozwiązać w inny sposób. Podstawą dla notariusza przy sporządzaniu takich zapisów są również zgodne oświadczenia zainteresowanych stron. Mają one taką samą wagę jak bycie świadkiem danego zdarzenia, choć oczywiście można wyobrazić sobie sytuację, gdy oświadczenia będą nieprawdziwe na drodze zmowy. Jest normą, że notariusz jest obecny przy spisywaniu istotnych umów, w szczególności umów kupna-sprzedaży. Wtedy poświadcza on nie tylko wolę stron do przeprowadzenia transakcji w określonym kształcie, ale również potwierdza miejsce oraz datę podpisania umowy. Wszystko to ma swoją wagę formalną i dzięki temu określona czynność prawna może skutkować konkretnymi faktami.