1loelblag

niesamowite historie

Akt notarialny w praktyce

Adwokat Środa Wielkopolska adwokat częstochowa opinie

Jedną z najważniejszych czynności notarialnych jakich dokonuje prawnik o takiej profesji jest sporządzane aktów notarialnych. One same w sobie mają bardzo ważną i mocną pozycję w całym systemie prawnym, ponieważ na ich podstawie można dopominać się o swoje prawo do własności lub inne uprawnienie wynikające z obowiązujących przepisów.

Notariusz ma tutaj wielką rolę do odegrania, bo zgodnie z polskim ustawodawstwem jedynie on ma formalną możliwość sporządzania takich aktów. One też pochłaniają znaczącą część jego codziennej aktywności zawodowej.

W pewnych okolicznościach sporządzeniem aktu notarialnego może zająć się również polski konsul działający poza granicami kraju, ale muszą zostać spełnione pewne warunki. Stosowne upoważnienie do wykonywania takich czynności musi wydać minister sprawiedliwości, a organem wnioskującym o to jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W praktyce jednak konsulowie z rzadka się tym zajmują, również z racji tego, iż nie zawsze posiadają prawnicze wykształcenie, które stanowi przy wypełnianiu obowiązków notarialnych istotny atut. Waga aktów notarialnych jest bardzo duża i absolutnie nie należy jej lekceważyć.

Dlatego właśnie stworzono specjalne przepisy, które regulują ten właśnie obszar. Mowa tutaj o ustawie Prawo o notariacie, która jest punktem wyjścia dla wszystkich prawników wykonywających zawód notariusza.

Odnośnie aktów notarialnych wypowiadają się szczegółowo artykuły 91-95 tegoż dokumentu. Z niego można się dowiedzieć o trybie spisywania oraz postępowaniu z takimi aktami.